Sukuseura

Sukuseuran tunnus
Sukuseuran tunnuksen suunnittelemiseksi pyydettiin jäseniä tekemään omia ehdotuksiaan vuoden 2008 sukukokoukseen. Kokoukseen osallistuneet äänestivät saaduista ehdotuksista parhaaksi Kaija Vainikan vaakunan muotoon suunnitellun kilven, jossa yhdistyivät peltoaukea tähkineen ja sukunimen alkukirjain V.

 

Muotoilija, TaM Sanna Haapanen (os. Vainikka) suunnitteli ja viimeisteli ehdotuksen pohjalta oheisen logon, joka otettiin käyttöön vuonna 2011. Graafisen ilmiasun on sähköiseen muotoon viimeistellyt graafisen suunnittelun opiskelija Riikka Brofelt Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta.